மாணவர் சேர்க்கை 2024-2025

பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளியின் மாணவர் சேர்க்கை தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. முழுமையாக இணையம் மூலமாக மெய்நிகர் வகுப்புகளாக பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளி செயல்படும். தமிழ்க் கல்வி தவிர, தமிழர் பண்பாட்டினை நம் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகம் செய்யும் வகையில் தமிழர் பண்பாடு சார்ந்த கலைநிகழ்ச்சிகளும், மொழிப் போட்டிகளும் இணையம் மூலமாகவே நடைபெறும்.

ஓர் ஆண்டிற்கான கட்டணம் $220 மட்டுமே (புத்தகங்கள் உட்பட). வகுப்புகள் தற்பொழுது நடைபெற்று வருகின்றன.

இன்றே பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளியில் இணையுங்கள். வீட்டிலிருந்தே நம் அன்னைத் தமிழ் மொழியைப் பயில வாருங்கள்.

பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளியில் இணைய – Sign Up