புலம்பெயர்ந்து, வெளிநாடுகளில் வாழும் நம் குழந்தைகளுக்கு, காலத்திற்கேற்ப நவீனத் தமிழ்க் கல்வியை வழங்குவதே பூங்கா மெய்நிகர் தமிழ்ப் பள்ளியின் நோக்கம். அந்த நோக்கத்திற்கேற்ப பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரும் மினசோட்டா தமிழ்ப் பள்ளி பாடத்திட்டத்தை இணையம் மூலமாக பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளி வழங்குகிறது.