நன்றி  

பூங்கா மெய்நிகர் தமிழ்ப் பள்ளியில் பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி. பள்ளி நிர்வாகம் மேலதிக தகவல்களுடன் உங்களை மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளும்.

You can go to “My Account” page to manage your account and other details