ஆண்டு விழா 2023

பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளியின் முதலாம் ஆண்டு விழா மெய்நிகர் ஆண்டு விழாவாக நடைபெற உள்ளது. பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்கும் பல்வேறு பல்சுவை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன. கூடவே மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பங்கேற்கும் ஒரு சிறப்பு பட்டிமன்றமும் நடைபெற உள்ளது. நாள் …