மாணவர் சேர்க்கை 2023-2024

பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளியின் மாணவர் சேர்க்கை தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. முழுமையாக இணையம் மூலமாக மெய்நிகர் வகுப்புகளாக பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளி செயல்படும். தமிழ்க் கல்வி தவிர, தமிழர் பண்பாட்டினை நம் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகம் செய்யும் வகையில் தமிழர் பண்பாடு சார்ந்த கலைநிகழ்ச்சிகளும், …

ஆண்டு விழா 2023

பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளியின் முதலாம் ஆண்டு விழா மெய்நிகர் ஆண்டு விழாவாக நடைபெற உள்ளது. பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்கும் பல்வேறு பல்சுவை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன. கூடவே மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பங்கேற்கும் ஒரு சிறப்பு பட்டிமன்றமும் நடைபெற உள்ளது. நாள் …

மாணவர் சேர்க்கை 2022-2023

பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளியின் மாணவர் சேர்க்கை தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. முழுமையாக இணையம் மூலமாக மெய்நிகர் வகுப்புகளாக பூங்கா தமிழ்ப் பள்ளி செயல்படும். தமிழ்க் கல்வி தவிர, தமிழர் பண்பாட்டினை நம் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகம் செய்யும் வகையில் தமிழர் பண்பாடு சார்ந்த கலைநிகழ்ச்சிகளும், …